اخبار مدرسه زبان روسی

آرشیو

دوره های آموزشی

آموزش زبان روسی از پایه تا پادفک
دوره ی دو ساله از پایه تا تربیت مترجم زبان روسی
دوره ی تخصصی مکالمه زبان روسی
دوره های ترمیک آموزش زبان روسی
دوره ی دو ساله از پایه تا تربیت مدرس زبان روسی

ابزار هدایت به بالای صفحه